Actiegroep bestrijdt meer visserij

Dat bleek dinsdag op een rechtszaak in hoger beroep bij de Raad van State.
Het gebied is aangewezen als natuurmonument en beschermd volgens de Europese vogelrichtlijn. De Faunabescherming vindt dat de visserij niet uitgebreid mag worden, omdat het gebied te waardevol is voor vogels en zeehonden.