Bruinisse houdt toch stiltecentrum

Er was zo'n centrum in het oude bejaardenhuis, maar in het nieuwe was er geen geld voor.
Daarom zorgden de Bruenaren er zelf voor. Omdat ook de aula bij de Nederlands hervormde kerk de functie verliest van stiltecentrum, was Bruinisse bijna twee centra kwijt.
De gemeente heeft de aula nodig voor vergaderingen en verenigingswerk.