Scheldewater wordt schoner in 2006

Vanaf die datum wordt het afvalwater van Brussel eerst gezuiverd voordat het in de rivieren wordt geloosd.
Die rivieren monden uit in de Schelde. Brussel is samen met Milaan de laatste Europese stad die nog al zijn water ongezuiverd de rivier in laat lopen.
Als dat in 2006 afgelopen is, wordt ook het water langs de Zeeuwse stranden wat schoner.