"Afspraken over loon vakantiehulp"

Dat vindt voorzitter Lagaaij van de afdeling Noord- en Zuid-Beveland van Horeca Nederland.
Horecabedrijven kunnen heel moeilijk aan voldoende personeel komen. Ze zijn daarom bereid om soms hele hoge salarissen te betalen aan vakantiekrachten.
Daarmee snoepen ze elkaar personeel af. Volgens Lagaaij kan dat voorkomen worden door het maken van afspraken over het salaris.