Akkoord over CAO AtoFina Vlissingen

Twee jaar geleden verliepen de onderhandelingen minder soepel en kwam er een staking.
Nu waren de directie en de bonden het snel eens over de CAO. De salarissen gaan vier procent omhoog, mensen die al drie jaar aan het eind van hun salarisschaal zitten krijgen een procent extra en de overwerkvergoeding gaat omhoog.
De leden zullen het akkoord waarschijnlijk goedkeuren.