ZLTO blijft alleen staan in protest

Dat bleek in de provinciale commissie voor de Groene Ruimte.
De ZLTO is woest dat staatssecretaris Faber van Landbouw haar belofte van miljoenen guldens voor nieuwe projecten niet nakomt. De milieu- en natuurorganisaties, de waterschappen en recreatie blijven wel in het overleg zitten.
Gedeputeerde De Kok voelt nog niets voor een rechtszaak tegen de staatssecretaris.