Zeeuwse veehandelaren in de knel

Na de mond- en klauwzeercrisis heeft minister Brinkhorst van Landbouw de eisen voor veemarkten zo hoog opgeschroefd dat ze nog steeds dicht zijn.
De Zeeuwse handelaren kunnen alleen in Tilburg terecht, waar ze een te lage prijs krijgen voor het vee, gelet op de hoge vervoerskosten vanuit Zeeland. Het vee mag wel naar de slachthuizen, maar daar schieten Zeeuwse handelaren zonder handel niets mee op.