Nieuwe partij in Borselse politiek

Een tiental inwoners uit verschillende dorpen hebben het initiatief genomen voor de lokale partij.
De Lokale Partij Borsele wil zich met name gaan richten op jongeren, om, naar eigen zeggen, een frisse wind door de Borselse politiek te laten waaien. De raadsfractie van D66 in Borsele gaat ook over naar de nieuwe lokale partij.
terug naar inhoud .