Nog geen weersverzekering boeren

Het overleg hierover tussen landbouwminister Brinkhorst en Land- en Tuinbouworganisatie LTO is mislukt.
Tot nu toe vergoedt de overheid bijzondere schade, maar de regering wil dat de landbouwsector hiertegen een verzekering afsluit. De boeren vinden een eigen risico van 75 miljoen gulden het maximum.
Brinkhorst wil een eigen risico van 200 miljoen.