Groen licht voor theater Middelburg

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad trok er maandagavond zeventig miljoen gulden voor uit. SGP, Leefbaar Middelburg en PvdA vonden dat veel te veel geld.
De financiering is nog lang niet rond. De raad voelt niets voor de verkoop van de Kloveniersdoelen, waarmee burgemeester en wethouders het tekort op het nieuwe theater hadden willen dichten.