Oud charter terug in Middelburg

Het is een charter, een oorkonde uit 1298 van een monnik die in de Abdij leefde.
Nog 24 andere archiefstukken zijn boven water gekomen bij een handelaar in Duitsland. Vermoedelijk zijn de oorkondes in de Franse tijd verdwenen.
Ze zijn aangekocht door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief, die aankoop van bijzondere stukken mogelijk maakt.