Overleg Netelenbos over tol tunnel

Dan wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid, de periode waarin tol moet worden betaald te verlengen van 30 naar 50 jaar.
Op die manier kan geld beschikbaar komen voor tunnelaanleg onder het Kanaal Gent-Terneuzen. Bezuinigen op de N61 wordt dan ook besproken.
Ook dan kan het geld dat overblijft, in de tunnel worden gestoken.