Overlast door affakkelen bij Dow

Dow is bezig met het affakkelen van de stoffen ethyleen en propyleen, omdat in een van de machines bij Dow een regelklep niet goed werkt.
Het repareren van de klep duurt nog enkele dagen en daardoor kan het affakkelen nog het hele weekend duren. De enorme vlam die uit de schoorsteen bij Dow komt en de zwarte roetpluim zijn tot in de wijde omtrek te zien.