Nieuwe natuurgebieden in provincie

In totaal gaat het om 112 hectare.
De Schakerloopolder aan de Thoolse zuidkust wordt grasland met zoet-zout overgangen, net als het voormalige munitiedepot Den Inkel bij Kruiningen. Met uitbreiding van de Zwartenhoekse Kreek onder Axel wordt op de komst van meer vogels gemikt.
Verder worden de Herdijkte Zwarte Polder aan de Zeeuws-Vlaamse kust en de Everingepolder bij Ellewoutsdijk natuurgebied.