Meer aanvragen zorg in Z-Vlaanderen

Landelijk ligt dit percentage op 7,5 procent.
Het Regionaal Indicatieorgaan Zeeuws- Vlaanderen denkt dat het hoge cijfer te wijten is aan de toenemende vergrijzing. Het Indicatieorgaan vindt daarom dat er een uitbreiding nodig is om de behandeling van de aanvragen binnen zes weken te kunnen blijven uitvoeren.