"Arts met apotheek moet verdwijnen"

Dat is woensdag duidelijk geworden na overleg met de Tweede Kamer.
De VVD wil dat de huisartsen wel een apotheek aan huis kunnen hebben. VVD- kamerlid Van Blerck gaat nu zelf een wetsvoorstel indienen waardoor de apotheekhoudende huisartsen wel kunnen blijven bestaan.
De dorpsraad van Nisse heeft al eerder bezwaren geuit tegen het plan van minister Borst.