Provincie volhardt in windenergie

Dat is 45 megawatt meer dan is afgesproken in het nieuwe convenant voor windenergie, dat in Den Haag is ondertekend.
De overeenkomst was nodig omdat van de oude weinig terechtkwam. Gedeputeerde Poppelaars denkt dat het convenant tot meer windmolens zal leiden, omdat nu ook de gemeenten het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn betrokken.
Op dit moment kunnen windmolens in Zeeland 50 megawatt opwekken.