Herstel Vlaamsche Kreek in Zandberg

De kreek is door uitbaggering ontdaan van overtollig slib, dat de plantengroei hinderde en de groei van algen bevorderde.
Daardoor werd ook de visstand aangetast. Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen deed anderhalf jaar over het werk.
Om het water helder te houden is snoek uitgezet, die de witvis zoals brasem en karper moet beperken. Het project kostte een half miljoen gulden.