Compromis over uitbaggeren Schelde

Voor de Raad van State in Den Haag sloten ze een compromis met de Vlaamse regering dat niet meer dan 18 miljoen kubieke meter slib buiten de vaargeul wordt gestort.
Vlaanderen had van minister Netelenbos toestemming gekregen om 20 miljoen kuub op te baggeren, maar Vlissingen en Terneuzen vonden 15 miljoen kuub eigenlijk al meer dan genoeg.