Dit jaar weinig jonge roofvogels

Dat komt omdat er minder muizen zijn, die de roofvogels als voer gebruiken.
Het tekort aan muizen wordt veroorzaakt door de overvloedige regenval. Volgens vogelkenner Castelijns uit Philippine betekent dat niet dat de roofvogelstand definitief zal verslechteren.
De vogels lossen het probleem zelf op door minder eieren te leggen. Als er meer voedsel is leggen de vogels weer meer eieren.