Pleziervaarders boos over wegsturen

Ze zijn herhaaldelijk gesommeerd om weg te gaan van de ligplaats voor jachtjes en motorboten, omdat ze er volgens een verordening niet langer dan 24 uur mogen blijven.
De pleziervaarders zijn het daar niet mee eens. Bovendien heeft het optreden van de politie kwaad bloed gezet.
Een pleziervaarder spreekt zelfs van gestapo-achtige praktijken.