Zeeland scoort laag in PC-gebruik

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS.
Nog geen 60 procent van de Zeeuwen heeft een PC. In Flevoland en Utrecht staat bij bijna driekwart van de inwoners een computer thuis.
Het is onduidelijk waarom de Zeeuwen naar verhouding weinig ophebben met het digitale tijdperk. Een mogelijke verklaring is de vergrijzing van de bevolking.