Politie te Water: 24-uursregeling

Nu geldt alleen voor het deel van de gemeente Veere de bepaling dat schepen buiten de jachthavens niet langer dan 24 uur op dezelfde plek mogen blijven liggen.
Noord-Beveland, Middelburg en Goes hebben die regeling niet. De politie ontkent dat ze bij een controle op die regeling afgelopen weekend, hardhandig te werk is gegaan.