Bloedbank zoekt bloedplasmadonoren

Bloedplasma is een stof die uit gewoon bloed wordt gehaald.
Uit bloedplasma wordt een stollingsstof genaamd factor 8 gehaald. En die stollingsstof is van levensbelang voor bijvoorbeeld hemofiliepatiënten; mensen met een bepaalde bloedafwijking.
Om een dreigend tekort aan factor 8 te voorkomen zoekt de bloedbank minimaal 200 nieuwe donoren.