Gierzwaluwen in problemen door weer

De gierzwaluwen nestelen vaak onder dakpannen, waar de warmte niet weg kan.
Ze springen voor hun leven uit het te warme nest, maar kunnen nog niet wegvliegen. Ze zijn daar pas over één of twee weken toe in staat.
Bij vogelopvang De Mikke in Middelburg zijn al enkele exemplaren van de vogel binnengebracht. Verwacht wordt dat het komende weekeinde nog veel meer jonge gierzwaluwen worden gebracht.