"Werkeloosheid gaat toenemen"

Nu nog daalt het aantal werklozen.
Het afgelopen kwartaal met zo'n zeven procent, vorig jaar was de daling nog twaalf procent. Volgens regionaal directeur Pieters van Arbeidsvoorziening wordt het omslagpunt volgend jaar bereikt.
Oorzaak is volgens hem de slechter wordende economie, waardoor er minder vacatures beschikbaar zullen zijn.