Boek over Scheldegotiek in Zeeland

Een zoektocht door Zeeland'. Dat is de titel van het boek van oud-Souburger Spijkerboer.
In het boek beschrijft Spijkerboer de kenmerken, de invloed en de ontwikkeling van de Scheldegotiek in Zeeland. De hervormde kerk van Oost-Souburg, een typisch voorbeeld van deze bouwstijl, krijgt van de auteur speciale aandacht.
In deze kerk was zijn vader predikant van 1930 tot 1958.