Eigenaren strandtenten zijn boos

Het waterschap heeft van dit gebied een rode-zone-gebied gemaakt, dat volgens de 3e kustnota van het rijk voor meer 'dynamische kustgebieden' moet zorgen.
Dat kan betekenen dat alle paviljoens zouden moeten verdwijnen. De strandtenteigenaren vinden dat het waterschap vooraf overleg met hen had moeten voeren.