Duikers tegen zoetwater-plan RIZA

Op bij duikers populaire plekken zou het water troebel kunnen worden.
Het RIZA, het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, heeft al een tijd plannen in die richting. Volgens het RIZA zou afwatering op de Oosterschelde algenproblemen in het Zoommeer kunnen oplossen.