Verbeterde busdienst voor scholier

Zes scholen hebben dat samen met busmaatschappij Connexxion geregeld.
De dienstregeling en de schooltijden zijn zo op elkaar afgestemd, dat scholieren minder lang hoeven te reizen en minder vaak moeten overstappen. De dienstregeling kost 1,5 miljoen gulden.
De provincie betaalt de helft. De andere helft betalen de scholieren door het kopen van abonnementen.