Te veel bokken op kinderboerderijen

De bokken moeten worden opgehaald door handelaren zodat ze vrouwtjes kunnen dekken, maar sinds de mond- en klauwzeercrisis gebeurt dit vrijwel niet meer.
Het gevolg is dat de mannetjesgeiten hun opgekropte agressie op elkaar uitleven. Kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg heeft 11 bokken, waarvan er 8 allang weg hadden moeten zijn.
De bokkewei wordt waarschijnlijk gesloten omdat de bokken te agressief zijn.