Dierenartsen druk met MKZ-controles

Vanaf 8 september moet voor alle dieren zo'n verklaring zijn afgegeven.
Hoewel dat een maand later is dan het ministerie van Landbouw eerst eiste, betekent het nog altijd veel drukte voor de dierenartsen. Ook boeren hebben het er moeilijk mee.
Ze moeten wachten tot ze aan de beurt zijn en mogen tot die tijd geen dieren vervoeren.