ZLTO verbolgen over verbod middelen

Boeren en tuinders mogen de middelen niet meer gebruiken van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen.
Volgens dat college waren aanvragen voor de middelen onvolledig en werden ze daarom niet in behandeling genomen. Van Waes vindt de regels te scherp en denkt dat de middelen toch worden gebruikt als er geen alternatief komt.