Terneuzen wil per se glastuinbouw

Het glastuinbouwcomplex zou in de Koegorspolder of op de Axelse vlakte moeten komen.
Er wordt onderzocht in hoeverre de plannen realiseerbaar zijn. Er is al eerder gesproken over de mogelijkheden om kassen naar de Kanaalzone te halen.
Half september moet duidelijk zijn of het haalbaar is op grote schaal kassen naar de Kanaalzone te halen.