Stadspas Axel nu gratis voor minima

De pas geeft korting bij winkels en verenigingen in Axel.
Voor mensen met een inkomen dat hoger ligt dan het bestaansminimum kost de pas 50 gulden. Uit onderzoek bleek dat vooral mensen met 'een dikke portemonnee' gebruik maakten van de kortingspas.
Daarom besloot de gemeente de pas gratis te verstrekken aan minima.