Veel vragen aan GGD over meningokok

Sinds vorige week een speciale informatielijn werd geopend, zijn er minstens 500 vragen gesteld.
Bellers willen vooral weten waar ze ingeënt kunnen worden. Arts infectieziekten Van Dijk van de GGD verbaast zich over de vele reacties, omdat er al veel informatie is gegeven.
Volgens hem is er geen groter besmettingsgevaar dan normaal.