Aanleg natuurvriendelijke oevers

Dat gebeurt bij Ouwerkerk, Poortvliet en de Veerse Watergang.
De oevers horen bij waterlopen, die natuurgebieden met elkaar verbinden. Voor het project, waarbij dier en plant extra aandacht krijgen, heeft het waterschap ook Europees geld gekregen.
De oevers moeten in oktober klaar zijn.