Goese wijk proef voor veilig bouwen

Door bij de bouw al na te denken hoe de huizen en straten zo veilig mogelijk aangelegd kunnen worden, wordt voorkomen dat later allerlei zaken moet worden aangepast.
Volgens de gemeente is bij Goesenaren het besef gegroeid dat in principe altijd een ramp kan gebeuren. De gemeente wil daarom al bij de bouw stilstaan bij de veiligheid.