Streep onder vastlopen Johan Friso

Het vastlopen was voor de Raad voor de Transportveiligheid reden de PSD te verwijten dat het personeel niet voldoende is voorbereid op haar taak.
Dat kritische rapport is maandag besproken in de provinciale commissie Verkeer en Vervoer. Statenleden concludeerden dat het rapport voor een deel overdreven is.
De boten zijn veilig en de bemanning is capabel.