Vragen over aanleg containerhaven

Voor- en tegenstanders van het plan om in Vlissingen-Oost een containerhaven aan te leggen grepen de gelegenheid aan voor kritische kanttekeningen en vragen.
Vooral de milieugevolgen van een reusachtige kade waren onderwerp van gesprek. Komende maand kunnen officiële inspraakreacties worden ingediend bij de provincie.