Leerlinge mag terug op Zwin College

Het 16-jarige meisje was weggestuurd omdat zij volgens de school onterecht een leraar van mishandeling beschuldigde.
Tijdens de zomervakantie besloot de bestuursrechter dat de beslissing van het schoolbestuur onterecht was en dat er van ernstig wangedrag geen sprake zou zijn. Overigens blijft het schoolbestuur van mening dat het meisje terecht weggestuurd werd.