Advocaat daagt FPP voor de rechter

Volgens Wilgers is er tussen 1986 en 1999 nog geen 10 procent van het ingezamelde geld bij de kinderen terechtgekomen.
Deze week raakte Foster Parents ook in opspraak na een onderzoek van de Commissie De Boer. Die concludeerde dat de organisatie er bij projecten in Haïti onvoldoende in geslaagd is om geld bij de kinderen af te leveren.