Dorpen mogen toch groeien van rijk

Vorig jaar stonden de partijen nog recht tegenover elkaar.
Volgens het provinciebestuur wilde het rijk het platteland op slot doen en was er niets meer mogelijk. Nu hebben het rijk en de provincie elkaar gevonden in een rapport over de organische groei van dorpen.
Dat is het vanzelf groeien van dorpen zoals de inwoners zelf willen.