Grote interesse biologisch boeren

Ze hebben zich samen met zeshonderd Brabantse collega's aangemeld voor een omscholingsproject van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO.
De traditionele landbouw staat onder druk, vooral door de lijst van bestrijdingsmiddelen die verboden zijn. Daarom zoeken de boeren naar een alternatief, volgens de ZLTO.