Kiel fregat gelegd in Vlissingen

Hare Majesteits Evertsen is het vierde en laatste Luchtverdedigings- en Commando Fregat, kortweg LCF, dat bij De Schelde voor de Koninklijke Marine wordt gebouwd.
Bij de officiële plechtigheid waren vertegenwoordigers aanwezig van het ministerie van Defensie, van de marine en van De Schelde. De Evertsen moet in 2005 worden opgeleverd.