Rijk denkt mee over tunnel Sluiskil

Provinciebestuurder Hennekeij is daar blij mee, omdat dit de eerste keer is dat het Rijk de tunnel onder het Kanaal Gent-Terneuzen niet afwijst.
Toezeggingen heeft Zalm niet gedaan, maar Hennekeij gaat er nog steeds van uit, dat de tunnel bij Sluiskil er in het jaar 2008 kan liggen.