Gemengde reacties kabinetsplannen

Maar net als anders was er de troonrede en de miljoenennota van de minister van Financiën.
In Zeeland reageert niet iedereen tevreden op de nota. Secretaris Saman van de Brabants-Zeeuwse werkgevers vindt dat de economische analyse tegenvalt.
Brandweercommandant Van Leersum is blij met het extra geld dat naar rampenplannen gaat, maar zegt dat personeel moeilijk te vinden is.