Spahr procedeert voor meer geld

Hij blijft het oneens met de afvloeiingsregeling die de gemeente Middelburg hem aanbiedt.
Spahr vindt de 1,5 miljoen gulden waar hij recht op heeft onvoldoende. Volgens hem verzekerde commissaris van de Koningin Van Gelder hem dat hij meer kreeg.
Minister de Vries van Binnenlandse Zaken heeft het bezwaar van Spahr ongegrond verklaard. Spahr gaat tegen dat besluit in beroep.