Meer computers in basisscholen

De 450 computers, de aanleg, bekabeling en het onderhoud, kosten 2 miljoen gulden.
De scholen die meedoen zijn alle openbare basisscholen op Walcheren en de protestants-christelijke scholen in de gemeenten Middelburg, Veere en Noord-Beveland. De overeenkomst tussen de scholen en de leverancier is ondertekend in Koudekerke.