Schooltje Ellewoutsdijk mag blijven

Elk jaar wordt bekeken of het aantal leerlingen voldoende is om te kunnen blijven bestaan.
De Linden moet dan minimaal 23 leerlingen hebben en dit jaar zijn er op de kop af 23. Schoolhoofd Van den Berg wil dat de gemeente Borsele toestaat dat er meer huizen in Ellewoutsdijk worden gebouwd.
Daardoor komen er meer mensen en dus ook meer kinderen naar het dorp, volgens Van den Berg.